E3C-S20W OMRON

نام محصول: سنسور نوری روبه روی هم خیلی کوچک به همراه منبع تغذیه رله

مارک محصول: OMRON ژاپن

کد محصول: E3C-S20W

کد منبع تغذیه محصول: E3C-GE4

کاربرد: در مکانهای صنعتی یا ماشینالات صنعتی که با محدودیت فضا مواجه هستن و همینطور در معرض گازهای اسیدی یا روغن یا رطوبت و یا گرد و غبار روبه رو هستن میتوان از این نوع سنسور نوری خطی برای بیم 20سانتیمتر طراحی شده و به کمک یک منبع تغذیه مخصوص به خود کنترل و خروجی رله میدهد استفاده کرد.


تصاویری برای مشاهده ان نوع سنسور نوری


Call Now Button