DS50 SICK


نام محصول:سنسور لیزری مکعبی مولتی فانکشن خروجی PNP

مارک محصول: SICK

کد محصول: DS50

کد کامل: DS50-P1122

کشور سازنده: آلمان Germany


کاربد:

سنسور نوری لیزری بدون رفلکتور از فاصله 2سانت تا 10متر در حالتهای مختلف
قابل تنظیم میباشد
حالت اول: حالت معمولی در حد فاصل 2سانت تا 10متر قابل تنظیم کم یا زیاد کردن فاصله . هر جسم یا سطح شفاف یا غیر شفاف را سنس میکند.

حالت دوم: سنس کردن جسم یا سطح مورد نظر فقط در یک نقطه یا فاصله تایین شده و دلخواه .مثلا جسم را فقط در فاصله 5متری سنس کند و اجسام قبل یا بعد از این نقطه را سنس نکند.

حالت سوم: فقط پس زمینه را سنس کند و اجسام شفاف و بی رنگ را سنس نکند. Background supportion مثل تشخیص دادن ظروف شفاف پر از خالی میباشد

نکته مهم: در همه موارد قابلیت تنظیم دو خروجی مجزا و در دو فاصله جدا گانه را دارد.


DS50-P1122 PDF

 

 


تصاویری از DS50-P1122

 

 

 

 

 

 


Call Now Button