نقشه و شماره پین‌های سوکت سنسور

طبق استاندارد جهانی در سوکت M12 سه یا چهار و یا پنج پین:

شماره ۱ قهوه‌ای مثبت

شماره ۲ سفید خروجی بسته یا خروجی دوم

شماره ۳ آبی منفی

شماره ۴ مشکی خروجی باز یا خروجی اول

شماره ۵ طوسی معمولا جهت تنظیم عملکرد سنسور


در سوکت‌های سه پین یا چهار پین M8 رنگبندی و شماره پین ها به همین صورت میباشد،
۱


سوکت بالوف، سوکت IFM, سوکت پپرفوکس، سوکت تراخ، سوکت بردهریسون، سوکت لومبرگ، سوکت فونیکس، سوکت SICK, سوکت چینی

Call Now Button